BİYOGÜVENLİK HİZMET PROJESİ

BİYOGÜVENLİKTE AMAÇ

 • BİYOGÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNDE MAKSİMUM FAYDA
 • TEK ELDEN OPERASYONUN YÖNETİLMESİ
 • PROSEDÜR VE SÜREÇLERDE GELİŞİM
 • RAPORLAMA
 • ÜRETİM KAYIPLARININ MİNİMUMA İNDİRİLMESİ
 • BİLİNÇLİ KRİZ YÖNETİMİ

BİYOGÜVENLİK ADIMLARI

 • ÖN YIKAMA
 • KÖPÜKLÜ ÖN YIKAMA VE DURULAMA
 • DEZENFEKSİYON (Bina, Çevre, Silo, Su hatları, Depo)
 • İNSEKT VE KEMİRGEN MÜCADELESİ
 • SÜREKLİ DEZENFEKSİYON SÜREÇLERİ (Araç, ayak, personel hijyeni)
 • ALT YAPI VE TEMEL BİYOGÜVENLİK SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ
 • YETKİN BİR EKİPLE RAPORLAMA

BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI

 • ÖN YIKAMA EKİBİ
 • KÖPÜKLÜ YIKAMA VE DURULAMA EKİBİ
 • DEZENFEKSİYON EKİBİ
 • İNSEKT, KEMİRGEN MÜCADELESİ VE SİSLEME EKİBİ
 • YETKİN BİR EKİPLE RAPORLAMA
 • WEB TABANLI ÖZEL YAZILIM VE SÜREKLİ İZLENEBİLİRLİK

NEDEN BİZ ?

 • TECRÜBE
 • KONUSUNDA UZMAN VE EĞİTİMLİ PERSONEL
 • SÜREÇLER, PROSEDÜR VE DETAYLI RAPORLAMADA ŞEFFAFLIK

KAZANIMLAR

 • KÜMESLERİN BİYOGÜVENLİK EKSİKLİKLERİNİN RAPORLANMASI
 • HER UYGULAMA SONRASI RAPORLAMA KABİLİYETİ (Görsel ve Swap)
 • BİYOGÜVENLİK SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 • ALTERNATİF YÖNTEM ÜRETEBİLME
NÖTR PROFESSIONEL HYGIENE TEAM

NÖTR PROFESSIONEL HYGIENE TEAM AVANTAJLARI

 • Zaman Tasarrufu
 • Yüksek manevra kabiliyeti
 • Standart kümes ölçüleri ile tam uyum
 • Kümes çevre dezenfeksiyonunda da maksimum performans
 • Tüm dezenfektan formülasyonlarına uygun
 • 2100 litre solüsyon hacmi
 • Homojen solüsyon; homojen yayılım
 • 34 adet nozzle farklı kombinasyonlarda aynı anda kullanabilme imkanı
 • 25 µ’ na kadar düşürülebilen damlacık çapı ile uzun askıda kalma süresi; yüzeyin eksiksiz kaplanması
 • Operatör kontrollü 4 yönlü kamera ile sürekli takip imkanı
 • Veri girişi ile ön izleme desteği
 • Kendi kendini dezenfeksiyon özelliği